درخت بهبودی

لحظات با شکوه بهبودی ، وصف ناپذیر است ، معتادان گمنام ، سرزمینی دوست داشتنی است که برای ورود به آن فقط یک لازمه نیاز است ، تمایل به قطع مصرف ؛ هر کسی که مایل باشد می توانند به حلقه پرقدرت بهبودی ما بپیوندد ، و زندگی جدیدی را مانند سایر اعضا تجربه کند ، و از آن نهال ضعیف تبدیل به درختی باشکوه شود. (درخت بهبودی) ... ادامه مطلب