پرتگاه اعتیاد

اکنون که این نامه را برای شما می نویسم ، 4 سال و دو ماه است که پاک هستم ، دوباره مشغول تحصیل در دانشگاه می باشم ،بواسطه بهبودی و حضور در NA زندگی ام دگرگون شده و مشغول بخدمت در معتادان گمنام می باشم . ... ادامه مطلب