دعای صادقانه,فقط برای امروز 15 خرداد,حقیقت گذشته معتاد,معتاد راستگوتر,راز دل معتاد

دعای صادقانه (فقط برای امروز 15 خرداد)

صادق بودن را چقدر مشکل می پنداریم! بسیاری از ما وقتی به NA می آییم از اینکه چه اتفاقی در زندگی ما افتاده، چنان سردرگم هستیم که گاهی ماهها و سالها طول می کشد به این سردرگمی سر و سامان دهیم.حقیقت گذشته ما همواره همان طور که گفته ایم نیست، چگونه می توانیم راستگوتر بودن را شروع کنیم. ... ادامه مطلب