یک زندگی که ارزش زیستن را داشته باشد

آن زمانی که پاک از مواد مخدر در جشن عروسی خواهرم حضور یافتم و آن حس خوشحالی واقعی که در قلبم برای او داشتم، آن زمانی که برادر زاده ی کوچکم را برای اولین بار، بدون این که کسی نگران باشد که مبادا از شدت نشئگی از دست من بیفتد، در آغوش گرفتم و بالاخره زمانی که هر کدام از چیز هایی راکه برای سال های متوالی پاکیم به من هدیه دادند، متوجه شدم که در دوره ی اعتیادم هر کاری را انجام می دادم که بتوانم این احساسات واقعی را در طی مراحل مهم زندگیم تجربه کنم و یا بهتر است بگویم برای تجربه این احساسات حاضر بودم جان بدهم و آن گاه دریافتم که در زمان مصرف چه چیزی را از دست داده بودم. ... ادامه مطلب