در جستجوی صداقت

بعد از سال ها غوطه ور بودن در انکار ، اقرار صادقانه به عجز خود در برابر اعتیاد و اعتراف به غير قابل اداره شدن زندگی ام، بی نهایت به رهایی من کمک کرد، برای درک بهتر اصول، می توان بین آن چه وجود دارد و آن چه وجود ندارد تفاوت قائل شد. ... ادامه مطلب