مصرف مواد مهمتر از مادر بیمارم بود

این تجربه را با شما عزیزان در میان گذاشتم تا کمی آرامش پیدا کنم ، از روح مادرم می خواهم که مرا ببخشد! ، امروز عزیزانی که در دامن اعتیاد فعال گرفتار هستید ؛ اعتیاد هیچ کسی را نمی شناسد : پدر ، مادر ، همسر ، فرزند و .... وقتی اعتیاد فعال داشته باشید ، هیچ چیز جزء مصرف مواد مخدر برای شما اولویت نخواهد داشت . ... ادامه مطلب