احترام به نفس,فقط برای امروز 25 تیر,بی کفایتی معتاد,حقارت اعتیاد,ابزار اصلاح معتاد

احترام به نفس (فقط برای امروز 25 تیر)

چه در خانواده خود و چه از طریق تعامل خود با دیگران به این احترام به نفس پایین پی ببریم، ابزار اصلاح خود را در NA  پیدا می کنیم، اصلاح احترام به نفس آسیب دیده ما، گاهی اوقات صرفاً از طریق پذیرفتن جایگاه خدمت شروع می شود، یا شاید تلفن ما زنگ بزند و برای اولین بار افراد صرفاً برای احوال پرسی با ما تماس بگیرند، آنها چیزی جز برقراری تماس و کمک نمی خواهند. ... ادامه مطلب
یک نیاز ساده,حقارت اعتیاد,امید معتادان گمنام,سنگر اعتیاد,حالات شیطانی

یک نیاز ساده

از آن شب به خودم قول دادم دوباره به این مکان مقدس بیایم با اینکه بارها مواد مصرفی خود را عوض کرده و چندین بار بدون نتیجه قطع مصرف کرده بودم این بار بدون استفاده از هیچ دارویی ترک کردم. ... ادامه مطلب