درباره آن بنویس,فقط برای امروز 19 اردیبهشت,علت رنج معتاد,حفظ اصول بهبودی,سردرگمی معتاد

درباره آن بنویس (فقط برای امروز 19 اردیبهشت)

نوشتن به خصوص در هنگام کارکرد قدمها می تواند ارزشمند باشد، بسیاری از اعضاء دفتر رویدادهای روزانه نگه می دارند، فکر کردن درباره قدم ها، تعمق درباره معانی آنها و تجزیه تحلیل اثر آنها به تنهایی برای اکثر ما کافی نیست، خاصیتی در عمل فیزیکی نوشتن وجود دارد که در حفظ اصول بهبودی در ذهن و قلب، به ما کمک می کند. ... ادامه مطلب