معتادان گمنام در افغانستان از آغاز تاکنون

شعله های عشق و کمک یک معتاد به معتاد دیگر روز به روز بیشتر می شد که به دنبال آن اعضا کمیته های بیشتری، به وجود آورند، امروز خوشبختانه درافغانستان کمیته نشریات کل، اطلاع رسانی کل، نماینده فر امنطقه ای فعال و کمیته کارگاهی، چاپ آدرس جلسات و کمیته پاسخ گویی را فعالانه به پیش می برند و روز به روز به تعداد اعضای NA اضافه می شود، به همین سادگی، این خواست خدا بود که، ما معتادان، در کشوری که 90 درصد مواد مخدر جهان را تولید می کند و در هر نقطه شهر مواد مخدر به فراوانی پیدا می شود، در گوشه تنهایی و انزوا، نمرده باشیم و برنامه ای را پیدا کنیم که با کمک آن زنده هستیم و پاک زیستن و پاک ماندن را هر روز تجربه می کنیم، به امید آنکه روزی در افغانستان هیچ معتاد خواستار پاکی و بهبودی، از درد بیماری اعتیاد نمیرد. ... ادامه مطلب