حصارها,فقط برای امروز 27 خرداد,حصارهای اعتیاد,حصارهای تدافعی معتاد,حصارهای بازدارنده اعتیاد

حصارها (فقط برای امروز 27 خرداد)

با وجود اینکه از طرد شدن واهمه داشتیم، تصمیم گرفتیم در آشکار کردن خود، باورها و نیازهای خود ریسک کنیم، تصمیم گرفتیم حصارهای تدافعی خود را کوتاهتر کنیم.قلب ما وقتی از حصارهای بازدارنده خود آزاد می شود، قدرت زیادی پیدا می کند. ... ادامه مطلب