حس کردن اراده خداوند,فقط برای امروز 16 آبان,دل نگرانی های اعتیاد,احساسات خوب بهبودی

حس کردن اراده خداوند (فقط برای امروز 16 آبان)

هر چه بیشتر پاک می مانیم، با اطمینان کمتری "می دانیم" اراده نیروی برتر برای ما چیست و این موضوع اهمیت کمتری پیدا می کند. آگاهی از اراده نیروی برتر بیشتر به چیزی "حسی" تبدیل می شود، نه یک چیز "دانستنی". هنوز قدم یازدهم را با ایمان کامل تمرین می کنیم. اما به جای اینکه به دنبال "نشانه هایی" از نیروی برتر بگردیم، بیشتر به شم خود اطمینان می کنیم و به احساساتی درباره اینکه چه چیز باعث راحتی ما می شود، اعتماد می کنیم. ... ادامه مطلب