فرصتی دیگر برای زندگی

مادرم خیلی ما را کنترل می کرد و همیشه عصبانی بود تا جایی که که به خشونت می کشید، پدرم بخاطر فشار خون بالا تحت درمان بود و اگر چه بسختی کار می کرد و به اندازه مامان عصبانی نبود، اما یک دائم الخمر بود که از لحاظ احساسی حضور نداشت و اصلا وقتش را با ما بچه ها نمی گذراند. ... ادامه مطلب