کسی که مرا باور کند,فقط برای امروز 17 خرداد,حامی وفادار معتاد,دوستان وفادار NA,خودباوری معتاد

کسی که مرا باور کند (فقط برای امروز 17 خرداد)

در چنین مواقعی به پشتیبانی دوستان وفادار خود در NA احتیاج داریم، آنها به ما می گویند این لغزش می تواند آخرین لغزش ما باشد، طبق تجربه می دانند اگر به شرکت در جلسات ادامه دهیم، سرانجام پاک می شویم و پاک می مانیم. ... ادامه مطلب