یک نیاز ساده,حقارت اعتیاد,امید معتادان گمنام,سنگر اعتیاد,حالات شیطانی

یک نیاز ساده

از آن شب به خودم قول دادم دوباره به این مکان مقدس بیایم با اینکه بارها مواد مصرفی خود را عوض کرده و چندین بار بدون نتیجه قطع مصرف کرده بودم این بار بدون استفاده از هیچ دارویی ترک کردم. ... ادامه مطلب