آیا هنوز هم تفریح می کنیم؟,فقط برای امروز 16 اردیبهشت,جو بهبودی,خلاص از شر مواد,بیهودگی اعتیاد

آیا هنوز هم تفریح می کنیم؟ (فقط برای امروز 16 اردیبهشت)

یاد میگیریم در دوران بهبودی زندگی را سخت نگیریم، به بیهودگی اعتیاد خود می خندیم. جلسات ما ، آن اتاق هایی که سرشار از صداهای زنده و شاد درست کردن قهوه، تلق و تلق صندلی ها و خنده معتادان است، محافلی هستند که در آنها ابتدا از تازه واردها استقبال می کنیم و اجازه می دهیم بدانند بله ما الآن تفریح می کنیم . ... ادامه مطلب