ترس قدم چهارم,فقط برای امروز 25 اردیبهشت,هیولای اعتیاد,جهنم سیاه اعتیاد,غرور و تنفر معتاد

ترس قدم چهارم (فقط برای امروز 25 اردیبهشت)

شخصیت همه ما ویژگی هایی دارد که به طور خاص به آنها افتخار نمی کنیم، در یک روز بد شاید فکر کنیم خطاهای ما بدتر از خطاهای دیگران است، در لحظاتی، اعتماد به نفس خود را از دست می دهیم، انگیزههای خود را زیر سؤال می بریم، شاید حتی هستی خود را نیز زیر سؤال ببریم، اما اگر بتوانیم ذهن اعضای انجمن را بخوانیم، متوجه همان کشمکش ها خواهیم شد، ما از دیگران بهتر یا بدتر نیستیم.  ... ادامه مطلب