خداوند برای ما انجام میدهد,فقط برای امروز 10 اردیبهشت,جنگ و جدال معتاد,قدرت نیروی برتر

خداوند برای ما انجام می دهد (فقط برای امروز 10 اردیبهشت)

گاهی اوقات آنچه در زندگی ما رخ می دهد، می تواند ترسناک باشد، همان طور که تغییر، اغلب این طور به نظر می رسد، اما باز هم می شنویم «خداوند هیچ گاه دری را بدون گشودن دری دیگر بر روی ما نمی بندد.» وقتی با ایمان به جلو پیش می رویم، قدرت نیروی برتر ما هرگز دور از ما نیست، بهبودی ما با این تغییرات تقویت می شود. ... ادامه مطلب