جلد چهاردهم خبرنامه خدمات جهانی 2020

جلد چهاردهم خبرنامه خدمات جهانی 2020,سلامت روان در بهبودی,جلسات آنلاین و پیام NAبا سلام، این دومین خبرنامه خدمات جهانی از زمان آغاز بحران جهانی در ماه مارس گذشته است. تعداد کارمندان و محدودیت های مالی باعث خلاصه گویی ماست بخصوص اینکه خبرنامه به شش زبان مختلف نوشته می شود. جهت خلاصه کردن مطالب ما بیشتر بر روی مسائل کنفرانس خدمات جهانی و پروژه های در دست اقدام تمرکز داریم. این بروزرسانی مدت کوتاهی پس از پایان گرفتن کار کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۲۰ انجام می شود. بالاخره رسیدیم به آغاز راه ، دوره کنفرانس خدمات جهانی برای سالهای ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۲. یکی از اعضا ما بنام جونیور پس از ۱۲ سال خدمت ایثارگرانه از هیئت امنا جدا خواهد شد. ... ادامه مطلب