جعبه ابزار

فهمیدم در اکثر ابعاد زندگی مثل مسایل اجتماعی، خانوادگی، مالی و ... دچار نقص هستم و تمام این جوانب توی زندگی ام نیاز به اصلاح و ترمیم دارند و باید روش ها و نگرش هایم نسبت به زندگی و اطرافم تغییر کنند. ... ادامه مطلب