در طول زمان، نه یک شبه,فقط برای امروز 24 مرداد,جشن بهبودی معتاد,پیچ و خم اعتیاد,بهبودی و التیام معتاد

در طول زمان، نه یک شبه (فقط برای امروز 24 مرداد)

نمی توانیم این آسیب را در یک روز برطرف کنیم، اما می توانیم قدم بعدی را کار کنیم، به جلسه بعدی برویم و به تازه واردی کمک کنیم، به تدریج بهبود و التیام پیدا می کنیم ؛ نه یکشبه، بلکه در طول زمان. ... ادامه مطلب