همایش APF,خدمتگزار همایش,تجربه اعتیاد و بهبودی,فرایند باور,جشن اعلام پاکی

همایش APF

من هرگز این همه انرژی یکجا از طرف تعداد زیادی از اعضاء دریافت نکرده بودم، ما فقط جشن اعلام پاکی می‌گرفتیم! آن جشن برای مدت چهار ساعت با آوازخوانی ،رقصیدن و خواندن آهنگ «کیپ کمینک بک» به پایان رسید. ... ادامه مطلب