بیماری چند بعدی,امنیت بهبودی,نا امنی اعتیاد,جسم بیمار,مسیرna

بیماری چند بعدی

وقتی آخرین روزهای عذاب خود و چگونگی آشنایی با انجمن را به یاد می آورم، به این نتیجه می رسم که واقعا آشنایی ام با NA یک معجزه است چون با ادامه ی آن زندگی دیر یا زود کارم تمام بود. این باور که وقتی در حال غرق شدن کامل بودم نیرویی به کمکم آمد و دستی مرا به ساحل امن رساند ... ادامه مطلب