جستجوی اراده خداوند,فقط برای امروز 2 شهریور,وضعیت آشفته معتاد,تنها راه نجات معتاد,مسیر هدایت معتاد

جستجوی اراده خداوند (فقط برای امروز 2 شهریور)

به محض درخواست انتظار معجزه داشتیم، این نوع طرز فکر و دعا با انجام قدم یازدهم تفاوت دارد، تنها راه ما برای نجات از مخمصه ای که برای خود درست کرده ایم، تسلیم شدن به نیرویی برتر از خود ماست. ... ادامه مطلب