جرقه ی بهبودی

در اواخر دوران مصرف تنها و منزوی کنج اتاقی بودم و از درد بیماری اعتیاد ، گریه می کردم،  تا اینکه توسط یکی از هم مصرفی هایم که قطع مصرف کرده بود ، پیام NA را دریافت کردم و با بی اعتمادی کامل ، وارد جلسات معتادان گمنام شدم ، و لی در همان روزهای اول ورودم ، جرقه ی بهبودی در وجودم زده شد و تبدیل به عضوی فعال ، قابل قبول و پرتلاش NA شدم و در مسیر بهبودی قرار گرفتم. جرق ... ادامه مطلب