تقلید کورکورانه

یک عضو قدیمی با پاکی بالاتر از من پرسید: آیا تا به حال پشت سر مواد بدگویی کرده ای؟ وقتی گفتم نه، گفت باید در مورد مشارکت هم همین روش و رفتار را داشته باشی، من با او موافقم، زيرا فهمیده ام که اگر نیمی از تلاشی را که برای ارزیابی بهبودی به کار می بندم، برای بهبودی مصرف کنم خوب خواهم شد . ... ادامه مطلب