استفاده داخلی مایملک معنوی انجمن

بیانیه خط مشی انجمن NA در مورد چاپ مجدد نشریات بهبودی NA که حق چاپ آنها محفوظ است و استفاده گروه های NA ، هیئت های خدماتی و کمیته ها از علائم تجاری ثبت شده NA و علائم مربوط به خدمات بولتن شماره 1 مایملک معنوی انجمن از سوی انجمن معتادان گمنام و به درخواست نمایندگان خدمات منطقه ای در 27 آوریل 1993 در کنفرانس خدمات جهانی تصویب شد و در 1 مه 1993 اجرایی شد. ... ادامه مطلب