دوستان و جبران خسارت ،حفظ سادگی آن,فقط برای امروز 28 اردیبهشت,جبران خسارت ساده,وظیفه شناسی معتاد

دوستان و جبران خسارت ،حفظ سادگی آن (فقط برای امروز 28 اردیبهشت)

جبران خسارت ساده است، به سراغ فردی که به او صدمه زده ایم می رویم و می گوییم: «من اشتباه کردم.» گاهی اوقات به مورد اشتباه خود مستقیماً اشاره نمی کنیم و از اقرار نقش خود در امر مربوطه خودداری می کنیم. ... ادامه مطلب