جبران خسارت مستقیم و غیر مستقیم,فقط برای امروز 13 خرداد,نگاه دلسوزانه معتاد,طرز برخورد معتاد,خطاهای گذشته معتاد

جبران خسارت مستقیم و غیر مستقیم (فقط برای امروز 13 خرداد)

سپس جبران خسارت های مستقیم خود را با جبران خسارت های غیر مستقیم دنبال می کنیم، اگر بر اساس خشم خود عمل کرده ایم و پنجره فردی را شکسته ایم، الگوهای رفتار و طرز برخورد خود را بررسی می کنیم. ... ادامه مطلب