جبران خسارت های غیر مستقیم,فقط برای امروز 28 خرداد,راه نشئگی معتاد,عشق به اعضای NA,برقراری ارتباط با معتاد

جبران خسارت های غیر مستقیم (فقط برای امروز 28 خرداد)

امروز، با ابراز عشق به اعضای NA و راهنمایی آنها، دین خود را به دنیای اطراف خود ادا می کنیم، از طریق رساندن پیام بهبودی به افرادی که در زندگی روزمره خود با آنها روبرو می شویم، جوامع خود را به مکان های بهتری تبدیل می کنیم. ... ادامه مطلب