نواقص,فقط برای امروز 27 اردیبهشت,تکبر معتاد,جایگاه مناسب معتاد,احترام به نفس معتاد

نواقص (فقط برای امروز 27 اردیبهشت)

تک تک نواقص شخصیتی خود را بدین طریق بررسی کردیم و به مشکل‌ساز بودن همه آنها پی بردیم، از این گذشته، به این خاطر است که آنها نواقص شخصیتی نامیده می شوند، آیا کاملاً آماده بودیم خداوند همه آنها را برطرف نماید؟ بله. ... ادامه مطلب