من نمی توانم ، اما ما می توانیم,فقط برای امروز 5 فروردین,انزوای اعتیاد فعال,ارزش تسلیم معتاد,جامعه ای از معتادان

من نمی توانم ، اما ما می توانیم (فقط برای امروز 5 فروردین)

معتادان در حال بهبودی اهمیت کمک به دیگران را می دانند، زیرا زمانی نیز به آنها کمک شده است، وقتی به بخشی از معتادان گمنام  تبدیل می شویم، به جامعه ای از معتادان مانند خود می پیوندیم، گروهی از افراد که می دانیم برای دستیابی به بهبودی به یکدیگر کمک می کنیم. ... ادامه مطلب