جاذبه

جاذبه نیرویی قدرتمند است که اجسام را بسمت پایین می کشد، در حالیکه خداوندی که من درک می کنم ،روحم را بالا می برد. این مراقبه را با عشق، با تمام همدردان در حال بهبودی ام مشارکت می کنم، دوباره به جلسات باز گردید؛ NA بوجود شما نیاز دارد. (پیت اچ – کارولینای شمالی، امریکا) ... ادامه مطلب