گروه خانگی باستر,جاذبه ای برای سایر معتادها,معتاد همشهری

گروه خانگی باستر

باستر عشقش این است که آخر جلسه، موقع بغل کردن اعضا، پارس کنان به سر و گول ما بپرد و این طوری ما را همراهی کند. برای من و آن معتاد دیگر، گاهی این موضوع مطرح می شود که آیا ادامه برگزاری این جلسه به زحمتش می ارزد یا نه، چون ما ظاهرا چندان جاذبه ای برای سایر معتادهای شهر کوچ مان (با ۵۰۰۰ نفر جمعیت) نداریم، ولی این واقعا مسئله مهمی نیست، چون ما به تشکیل جلسه ادامه می دهیم و اصل قضيه هم همین است جلسه ها سه شنبه ها ساعت 30 : 7 بعد از ظهر در آسایشگاه روانی در شهری برگزار می شود که اسمش (باورتان نمی شود) (خانه صد مایلی) است. ... ادامه مطلب