آن قدم های بی فایده

شما ممکن است فکر کنید خیلی طول کشیده ، ولی من مجبور بودم روی این موضوع کار کنم. فکر کردن در مورد خودم به عنوان یک غول تا فکر کردن درباره ی خودم به عنوان یک سایز نرمال و معمولی و جالب این است که من سایز معمولی خود را بیشتر دوست دارم من مهربان، بامزه ، دوست داشتنی و حساس هستم . من طعنه زن و بدبین ، بی ملاحظه و احساساتی هم هستم و زود از کوره در می روم ، ولی زود هم می بخشم. من قصد دارم راهم را در جاده ی بهبودی ادامه دهم و درست مثل آدم های دیگر باشم. ... ادامه مطلب