حرکت در جاده بهبودی

حرکت در جاده بهبودی بسیار لذت بخش است ، وقتی در مسیر بهبودی قرار گرفتم ، بسیاری از افکار منفی از من دور شد ، با حضور در جلسات بهبودی و مشارکت کردن ، افکار منفی را از ذهنم خارج می کنم و افکار مثبت و سازنده را جایگزین افکار منفی و مخرب بیمارگونه خودم می کنم . ... ادامه مطلب