تو را در آن دنیا خواهم دید

تنها کاری که از دست من بر می آید، مشارکت تجربه، نیرو و امید خود است. با وجودی که من یک قدیمی هستم، طول بهبودی ام مانند دیگر اعضای انجمن، ۲۴ ساعت است، از همه مهم تر، من هدیه ای را در اختیار دارم که معتادان گمنام به من داده یعنی خداوند، قدمها و انجمن، فکر می کنم این مورد تأیید راهنمایم باشد! ... ادامه مطلب