چه اتفاقی می افتد اگر,فقط برای امروز 9 اردیبهشت,بار سنگین گذشته معتاد,ترس از آینده معتاد,توهمات معتاد

چه اتفاقی می افتد اگر (فقط برای امروز 9 اردیبهشت)

طبق تجربه می دانیم اگر درخواست کنیم مطمئناً خداوندی که از او شناخت پیدا کرده ایم به ما توجه خواهد کرد، از طریق تمرین ایمان در سایه مراقبت نیرویی برتر از خود، در شرایط بد پاک می مانیم، هر بار این کار را انجام می دهیم، از "چه اتفاقی میافتد اگر" ترس کمتری خواهیم داشت و با آنچه هست احساس راحتی بیشتری می کنیم. ... ادامه مطلب