رهایی از احساس گناه,فقط برای امروز 10 مرداد,احساس گناه معتاد,توهمات اعتیاد,نقاط ضعف معتاد

رهایی از احساس گناه (فقط برای امروز 10 مرداد)

جایی در طول مسیر به اینکه واقعاً چه کسی هستیم، پی می بریم، معمولاً متوجه می شویم نه موجودات مطلقاً کاملی هستیم و نه موجودات کاملاً ناقصی که تصور می کردیم، لازم نیست بر اساس توهمات خود یا بر خلاف آنها زندگی کنیم؛ تنها باید در واقعیت زندگی کنیم. ... ادامه مطلب