خود پسندی,توقف روند بهبودی,وسوسه و اجبار

خود پسندی

خود پسندی در لغت به معنای نوعی رضایت از خود با خشنودی است که همراه با کم توجهی به خطرها با کمبودهای واقعی باشد. در کتاب پایه آمده است: (خودپسندی دشمن اعضایی است که پاکی چشمگیری دارند. ماندن در چنين وضعيتي، باعث توقف روند بهبودی ما می شود... انکار باز می گردد و وسوسه و اجبار را به همراه می آورد. بعيد نیست احساس گناه، افسوس خوردن، ترس و غرور غير قابل تحمل شود. به يک چشم بر هم زدن به جایی می رسیم که دیگر راه فراری نداریم) . ... ادامه مطلب