تجربه من از قدم چهارم,توقف اعتیاد فعال,مصون از لغزش,ترس خود محورانه,تراز بهبودی

تجربه من از قدم چهارم

یکی دیگر از مواردی که مرا در کارکرد این قدم متزلزل می نمود سهل انگاری و تنبلی در نوشتن این ترازنامه بود که معمولا با توجیه و بهانه های غیر واقعی که برای همه شناخته شده است کار به امروز و فردا کشیده می شد. ... ادامه مطلب