یاد آوری یک سنت

این سنت، ما را به مسئولیتی که در مقابل گروه و اِن.ای در کل داریم؛ متعهّد می کند. مواردی که ممکن است برای ما چالش برانگیز باشد و یاد دیگران را در مقابل ما قرار دهد، ابراز نظر در مورد پرهیز کامل، دارو درمانی، توضیح در مورد اعتیاد، پیشگیری قبل از درمان و یا... می باشد. ... ادامه مطلب