همه قصه و رویا,منشی جلسات,قضیه اعتیاد,توصیه بهبودی,صفات نکوهیده

همه قصه و رویا

سرانجام شب خواستگاری فرارسید طبق معمول عروس خانم چای آوردند ولی من اصلا به چهره ی او نگاه نکردم که آیا مورد پسندم هست یا نه من به توصیه ی آن دوست بهبودی در حال انجام یک کار تشریفاتی بودم و بعد از نوشیدن چای، منتظر بودم که پدر خانمم، ببخشید پدر عروس از کار و بار و گذشته ی من بپرسد که همین طور هم شد و او پرسش های خود را شروع کرد. ... ادامه مطلب