درک من از اولین قدم,انکار قدم اول,درک بیماری اعتیاد,توجیه و بهانه,دستاویز معتاد

درک من از اولین قدم

اوایل از خود سؤال می کردم که آیا من واقعا بیمارم؟ کار کردن قدم اول به من ثابت کرد که بیمارم و بیماری من هم، لاعلاج، کشنده مرموز پیش رونده مخرب و منفی است و دارای شاخه های متفاوتی است که یکی از خصوصیات خیلی مهم آن انکار است انکار باعث می شود تا واقعیت ها را نبینم در زمان مصرف مواد مخدر من همیشه مشکلاتم را توجیه کرده و به دنبال بهانه ای برای نواقصم  بودم. ... ادامه مطلب