بهبودی ، اولین اولویت ما,فقط برای امروز 11 آذر,توجیه مصرف مواد,فهرست بهبودی

بهبودی ، اولین اولویت ما (فقط برای امروز 11 آذر)

باید می فهمیدیم که تا وقتی به مصرف مواد ادامه دهیم، این مسائل همچنان ادامه دارد. تنها وقتی بهبودی را در رأس اولویت های خود قرار دادیم، این وضعیت ها شروع به تغییر کرد. ممکن است امروز نیز به همین رفتار گرایش داشته باشیم و برای عدم حضور در جلسات و خدمت بهانه بیاوریم. بهانه های امروز ما ممکن است ماهیت متفاوتی داشته باشد: «نمیتوانم بچه های خود را تنها بگذارم.» «از مرخصی خسته شده ام.» «باید این پروژه را انجام دهم تا بتوانم رییس خود را تحت تأثیر قرار دهم.» ... ادامه مطلب