رهایی از محدودیتهای خود,فقط برای امروز 23 مرداد,عقاید قدیمی معتاد,توان بالقوه معتاد,قربانیان دائمی اعتیاد

رهایی از محدودیتهای خود (فقط برای امروز 23 مرداد)

نباید قربانیان دائمی تجربیات گذشته باشیم، آزادانه می توانیم عقایدی را که مانع از رشد ما می شوند، کنار بگذاریم، قادر به گسترش مرزهای خود برای احاطه کردن عقاید جدید و تجربیات جدید هستیم، برای خندیدن، گریستن و مهمتر از همه لذت بردن از بهبودی خود آزاد هستیم. ... ادامه مطلب