توانایی کمک کردن,دلایل پاک ماندن,بهبودی در NA,فرصت برای بهبودی

توانایی کمک کردن

متأسفانه الان فقط یکی از این دوست های من پاک است . منظورم به هیچ وجه این نیست که در مورد دلایل پاک ماندن یا پاک نماندن کسی نظریه صادر کنیم. فقط می دانم آن دوستم که در NA ماند، حالا در آپارتمان خودش زندگی می کند. کاملا مستقل است و دارد به آرزوهایش جامه عمل می پوشاند. ... ادامه مطلب