حمایت و اتحاد در خدمات NA

برای همه ی اعضایی که تمایل بخدمت در معتادان گمنام را دارند ، همیشه  فرصت خدمت کردن وجود دارد ، اعتماد به نفس برای انجام خدمات به ما خیلی کمک می کند و برای اعضایی که به آنها خدمت می کنیم نیز موثر می باشد .در انتهای سپاسگزار نیروی برتری هستم ، که عشق بلاعوض در معتادان گمنام را بوجود آورده است . ... ادامه مطلب