خدمت کردن چه کاری برایم انجام داد؟,h&iمعتادان گمنام,توانایی در بهبودی,ساختارخدماتی انجمن,عزت نفس معتاد

خدمت کردن چه کاری برایم انجام داد؟

میخواهم توضیح بدهم خدمت کردن چه کمکی به من  در زندگی بیرون از انجمن معتادان گمنام کرد. هر چند کلمات قادر نیستند بطور کامل آن را شرح دهند ، اما من سعی میکنم آنرا بگویم ؛ شنیده ام که خدمت در برنامه می تواند موجب عزت نفس شود، و من این را بدرستی درک کرده‌ام. ... ادامه مطلب