یک نمونه پژوهشی,توانایی اعضای NA,ماهیت بیماری اعتیاد,باعث لغزش

یک نمونه پژوهشی

در این مدت، هر چه را در جلسات NA شنیده بودم با پوست و استخوانم درک کردم. هر چه در مورد ماهیت پیش رونده بیماری اعتیاد و عجز کامل در خویشتن داری به صرف اراده می گفتند کاملا درست بود. دیگر تشخیص می دادم چه چیزهایی باعث لغزش من شده است. این که به جای چسبیدن به اعضای انجمن، به سراغ رفقای زمان مصرفم برگشته بودم. این که هیچ وقت قدم ها را کار نکرده یا راهنما نگرفته بودم. اولین بار که دوازده قدم را خواندم، متوجه شدم که این قدم ها بنیادی ترین اصولی هستند که تا به حال با آن مواجه شده ام. با این همه نمی خواستم خودم را بابت این جور «مزخرفات معنوی» به زحمت بیندازم. ... ادامه مطلب