دورنمای امید,قدمها راه رسیدن به آزادی,توانائی معتادگونه

دورنمای امید

چیزی که ما در جلسات در مورد عشق یاد می گیریم، ما را آماده برقراری ارتباط می کند. ما ممکن است عاشق شویم، خانواده تشکیل دهیم و یا به خانواده ای که ترک کرده بودیم، دوباره بپیوندیم. بعضی از ما کشف می کنیم که استعداد لازم جهت اعانه و کمک به دنیا را به طرق دیگر داریم، مثلا از طريق خلاقیت مان، همدلی مان و یا از طریق توانائی معتادگونه خود جهت تمرکز بر یک مسئله خاص و پیگیری آن تا زمانی که به سرانجام برسد. در عوض، مهارت های که در باقی زندگی یاد می گیریم تبدیل به ابزاری جهت استفاده در پیام رسانی ما می شوند. وقتی که در NA بطور فعال باقی می مانیم، درمی یابیم که دارای چیزهای ارزشمندی جهت اعانه به دنیا هستیم. ممکن است در ابتدا نتوانیم متوجه همه این تغییرات شویم، اما به نوعی آن را احساس می کنیم و این امید برای مان بوجود می آید که زندگی در حال تغییر است. ... ادامه مطلب